ΣΥ.ΦΑ. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΙΕΡΙΑΣ είναι κρίκος της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό την εμπορία και την διακίνηση των φαρμάκων στο τομέα του χονδρεμπορίου. Πρόκειται για συνεταιρισμό φαρμακοποιών με έδρα στο νομό Πιερίας και συγκεκριμένα στην πόλη της Κατερίνης.Πελάτες του συνεταιρισμού είναι τα 120 φαρμακεία του νομού εκ των οποίων τα 70 είναι μέλη του .

Η λειτουργία του συνεταιρισμού ξεκίνησε στις 30/11/1983 μέσα στο κέντρο της πόλης έως τον Ιανουάριο του 2003 όπου ολοκληρώθηκε η ίδρυση νέας φαρμακαποθήκης σε ιδιόκτητο χώρο συνολικής έκτασης 4000m2 στο περιφερειακό δρόμο της πόλης. Η συνολική επιφάνεια του κτίσματος είναι έκτασης 2684m² και αποτελείται από το κύριο χώρο αποθήκευσης εμπορευμάτων, τα γραφεία-βοηθητικοί χώροι και το υπόγειο για την στάθμευση του στόλου της επιχείρησης.

Η επιχείρηση διαθέτει ένα αυτόνομο δίκτυο διανομής προϊόντων χρησιμοποιώντας έναν ιδιόκτητο στόλο έξι οχημάτων (5 φορτηγάκια τύπου VAN και 1 πολυμορφικού τύπου που χρησιμοποιείται από τους υπαλλήλους των γραφείων για εξωτερικές δουλειές).

Εμπορεύεται πιστοποιημένα προϊόντα από τον ΕΟΦ ώστε να υπάρχει εγγυημένη ποιότητα των προϊόντων προς τους πελάτες. Ο συνεταιρισμός έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 για το πεδίο εφαρμογής «Εμπορία και διακίνηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων» από την QMSCERT από το 2004

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΙΕΡΙΑΣ είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρμόζουμε, με σκοπό, την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς αυτούς προϊόντων και υπηρεσιών .Στόχος του συνεταιρισμού είναι η συνεχής τήρηση των απαιτούμενων συνθηκών αποθήκευσης των προϊόντων ακόμη και κατά την διανομή τους καθώς και η σωστή τοποθέτηση τους στην αποθήκη διασφαλίζοντας την καταλληλόλητα της διακίνησής τους προς τους πελάτες μας . Ο κοινωνικός χαρακτήρας είναι σημαντικός και εμφανής όπως σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης παράδοσης φαρμάκου ακόμα και σε ακατάλληλη ώρα με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη και την αποκατάσταση της υγείας του πολίτη της Πιερίας.